Cestovní pojištění

Naše cestovní kancelář zprostředkovává klientům pojištění léčebných výloh a storna zájezdu od pojišťovny Union, a.s., vybírat můžete ze dvou druhů pojištění (viz níže). Vzhledem k tomu, že jsou pojištění šita "na míru" našim zájezdům, lze je objednat pouze při podpisu Smlouvy o zájezdu a nelze je doobjednávat zpětně.

Volit můžete mezi těmi typy produktů:

Evropa, turistika

1)    Balíček B

- jednotná cena 24 Kč/os./den

Pojištění

Rozsah pojištění

Limit pojistného plnění/pojistná částka

Pojištění léčebných výloh v zahraničí

a)       ambulantní ošetření včetně předepsaných léků, hospitalizace a lékařské ošetřování během hospitalizace, přeprava do a z nejbližšího zdravotnického zařízení, přeprava pojištěného zpět do vlasti

4 000 000 Kč

b)      ubytování spolucestující blízké osoby ve zdravotnickém zařízení i v případě hospitalizace dítěte ve věku do 6 let

1 000 Kč/1 noc, max. 10 000 Kč

 

c)       ubytování a stravování pojistného v zahraničí v případě, že z lékařského hlediska není možná přeprava do vlasti

1 000 Kč/1 noc, max. 10 000 Kč

d)      přeprava tělesných ostatků

175 000 Kč

e)       nákup, nebo oprava dioptrických nebo protetických pomůcek

2 500 Kč

f)        ošetření jednoho zubu / celkem za všechny zuby

2 500 Kč, max. 7 500 Kč

g)       náklady na cestu a ubytování jedné blízké osoby v případě hospitalizace pojištěného v zahraničí trvající déle než 10 dnů nepřetržitě

cestovní náklady 25 000 Kč, ubytování 1 000 Kč/1 noc, maximálně 10 000 Kč

h)      náklady na cestu a ubytování jedné blízké osoby v případě hospitalizace pojištěného dítěte ve věku do 15 let v zahraničí; pokud hospitalizace trvá i po termínu předpokládaného ukončení pobytu v zahraničí

cestovní náklady 25 000 Kč, ubytování 1 000 Kč/noc, maximálně 10 000 Kč

Asistenční služby v zahraničí

24 hodin denně dostupný servis při pojistné události v zahraničí

bez limitu

Pojištění zavazadel

Poškození, zničení, odcizení, ztráta zavazadel z toho:

10 000 Kč, max. však 5 000 Kč za 1 věc, spoluúčast 500 Kč

a)       v případě poškození, zničení, odcizení, ztráty pojištěných věcí, které si pojištěný zakoupil během cesty a pobytu je limit pojistného plnění:

5 000 Kč, max. však 2 500 Kč za 1 věc, spoluúčast 500 Kč

b)      v případě odcizení zavazadel z motorového vozidla je limit pojistného plnění

5 000 Kč, max. však 2 500 Kč za 1 věc, spoluúčast 500 Kč

Opožděné dodání zavazadel leteckou společností

Pojistitel uhradí náklady za nákup náhradních oděvů a toaletních potřeb v zahraničí

nad 24 hod. max. 48 hod. – 3 000 Kč

déle než 48 hod. – 9 000 Kč

Poškození, zničení, odcizení, ztráta cestovních dokladů

Pojistitel uhradí náklady na pořízení náhradního cestovního dokladu v zahraničí

10 000 Kč

Pojištění odpovědnosti

a)       újma způsobená člověku na zdraví a při usmrcení

2 500 000 Kč

b)      majetková újma na věci nebo na zvířeti

1 000 000 Kč

c)       jiná majetková újma

500 000 Kč

d)      náklady na advokáta

50 000 Kč

e)       náklady kauce

75 000 Kč, max. 125 000 Kč

Úrazové pojištění

trvalé následky úrazu

180 000 Kč

smrt v důsledku úrazu

90 000 Kč

Pojištění zrušení objednaných služeb

onemocnění, úraz, živelná události, trestný čin

80 % stornopoplatků, max. 12 000 Kč/1 osoba, celkem max. 36 000 Kč

úmrtí pojištěného, úmrtí blízké osoby

100 % stornopoplatku, max. 12 000 Kč/1 osoba, celkem max. 36 000 Kč

Pojištění nevydařené dovolené

NE

 

Pojištění zvýšených nákladů na zpětnou přepravu

NE

 

Pojištění doprovodu

NE

 

Pojištění předčasného návratu a nečerpaných služeb

NE

 

Pojištění cestovních nákladů v případě nepojízdného vozidla

NE

 

Pojištění zpoždění hromadného dopravního prostředku

NE

 

Pojištění opožděného nástupu na zájezd

NE

 

Pojištění nákladů na technickou pomoc při záchranné akci

a)       vyhledávání osoby - pátrání

1 000 000 Kč

b)      vysvobozování

1 000 000 Kč

c)       přeprava

1 000 000 Kč

d)      přeprava tělesných ostatků

1 000 000 Kč

 

Evropa, turistika

2)    Balíček A30

- dospělá osoba/den 36 Kč

- dítě do 15 let/den 25 Kč

Pojištění

Rozsah pojištění

Limit pojistného plnění/pojistná částka

Pojištění léčebných výloh v zahraničí

a)       ambulantní ošetření včetně předepsaných léků, hospitalizace a lékařské ošetřování během hospitalizace, přeprava do a z nejbližšího zdravotnického zařízení, přeprava pojištěného zpět do vlasti

7 000 000 Kč

b)      ubytování spolucestující blízké osoby ve zdravotnickém zařízení i v případě hospitalizace dítěte ve věku do 6 let

1 000 Kč/1 noc, max. 10 000 Kč

 

c)       ubytování a stravování pojistného v zahraničí v případě, že z lékařského hlediska není možná přeprava do vlasti

1 000 Kč/1 noc, max. 10 000 Kč

d)      přeprava tělesných ostatků

175 000 Kč

e)       nákup, nebo oprava dioptrických nebo protetických pomůcek

2 500 Kč

f)        ošetření jednoho zubu / celkem za všechny zuby

2 500 Kč, max. 7 500 Kč

g)       náklady na cestu a ubytování jedné blízké osoby v případě hospitalizace pojištěného v zahraničí trvající déle než 10 dnů nepřetržitě

cestovní náklady 25 000 Kč, ubytování 1 000 Kč/1 noc, maximálně 10 000 Kč

h)      náklady na cestu a ubytování jedné blízké osoby v případě hospitalizace pojištěného dítěte ve věku do 15 let v zahraničí; pokud hospitalizace trvá i po termínu předpokládaného ukončení pobytu v zahraničí

cestovní náklady 25 000 Kč, ubytování 1 000 Kč/noc, maximálně 10 000 Kč

Asistenční služby v zahraničí

24 hodin denně dostupný servis při pojistné události v zahraničí

bez limitu

Pojištění zavazadel

Poškození, zničení, odcizení, ztráta zavazadel z toho:

18 000 Kč, max. však 9 000 Kč za 1 věc, spoluúčast 500 Kč

a)       v případě poškození, zničení, odcizení, ztráty pojištěných věcí, které si pojištěný zakoupil během cesty a pobytu je limit pojistného plnění:

9 000 Kč, max. však 4 500 Kč za 1 věc, spoluúčast 500 Kč

b)      v případě odcizení zavazadel z motorového vozidla je limit pojistného plnění

9 000 Kč, max. však 4 500 Kč za 1 věc, spoluúčast 500 Kč

Opožděné dodání zavazadel leteckou společností

Pojistitel uhradí náklady za nákup náhradních oděvů a toaletních potřeb v zahraničí

nad 24 hod. max. 48 hod. – 3 000 Kč

déle než 48 hod. – 9 000 Kč

Poškození, zničení, odcizení, ztráta cestovních dokladů

Pojistitel uhradí náklady na pořízení náhradního cestovního dokladu v zahraničí

10 000 Kč

Pojištění odpovědnosti

a)       újma způsobená člověku na zdraví a při usmrcení

2 500 000 Kč

b)      majetková újma na věci nebo na zvířeti

1 000 000 Kč

c)       jiná majetková újma

500 000 Kč

d)      náklady na advokáta

50 000 Kč

e)       náklady kauce

75 000 Kč, max. 125 000 Kč

Úrazové pojištění

trvalé následky úrazu

180 000 Kč

smrt v důsledku úrazu

90 000 Kč

Pojištění zrušení objednaných služeb

onemocnění, úraz, živelná události, trestný čin

80 % stornopoplatků, max. 30 000 Kč/1 osoba, celkem max. 90 000 Kč

úmrtí pojištěného, úmrtí blízké osoby

100 % stornopoplatku, max. 25 000 Kč/1 osoba, celkem max. 75 000 Kč

Pojištění nevydařené dovolené

odškodné za každá započatý den hospitalizace spadající do doby trvání zájezdu, pokud hospitalizace trvá déle než 3 dny

400 Kč/den hospitalizace pojištěnému, 240 Kč/den spolu přihlášené osobě

Pojištění zvýšených nákladů na zpětnou přepravu

nezbytné cestovní náklady na dopravu do vlasti, nebylo-li možné vrátit se původně předpokládaným dopravním prostředkem

8 000 Kč/os., celkem max. 32 000 Kč

Pojištění doprovodu

nezbytné cestovní náklady dospělé osoby doprovázející dítě do 15 let ze zahraničí do místa trvalého bydliště

24 000 Kč

Pojištění předčasného návratu a nečerpaných služeb

a)       nezbytné cestovní náklady spojené s předčasným návratem ze zahraničí do místa trvalého bydliště

8 000 Kč/osoba, celkem max. 32 000 Kč

b)      nečerpané služby při předčasném návratu ze zájezdu

16 000 Kč/osoba, celkem max. 64 000 Kč

Pojištění cestovních nákladů v případě nepojízdného vozidla

a)       nezbytné cestovní náklady z místa pojistné události do vlasti

6 500 Kč/1 osoba

b)      ubytování v místě pojistné události

6 500 Kč/1 osoba

Pojištění zpoždění hromadného dopravního prostředku

odškodné za zpoždění hromadného dopravního prostředku o více než 6 hodin při cestě ze zahraničí z důvodu mimořádné události

80 Kč/hod, max. 800 Kč/1 osoba

Pojištění opožděného nástupu na zájezd

Nečerpané služby ve výši součtu ceny za ubytování a stravu za takový počet dnů, o jaký pojištěný nastoupil na zájezd později

2 400 Kč/osoba, celkem max. 8 000 Kč

Pojištění nákladů na technickou pomoc při záchranné akci

NE

 

 

img-loader img-loader img-loader