Cestovní pojištění

Naše cestovní kancelář zprostředkovává klientům pojištění léčebných výloh a storna zájezdu od pojišťovny Union, a.s., vybírat můžete ze dvou druhů pojištění (viz níže). Vzhledem k tomu, že jsou pojištění šita "na míru" našim zájezdům, lze je objednat pouze při podpisu Smlouvy o zájezdu a nelze je doobjednávat zpětně.

Volit můžete mezi těmi typy produktů:

Evropa, turistika

1)    Balíček B

- jednotná cena 40 Kč/os./den

Pojištění

Rozsah pojištění

Limit pojistného plnění/pojistná částka

Pojištění léčebných výloh v zahraničí

a)       ambulantní ošetření včetně předepsaných léků, hospitalizace a lékařské ošetřování během hospitalizace, přeprava do a z nejbližšího zdravotnického zařízení, přeprava pojištěného zpět do vlasti

4 000 000 Kč

b)      ubytování spolucestující blízké osoby ve zdravotnickém zařízení i v případě hospitalizace dítěte ve věku do 6 let

1 000 Kč/1 noc, max. 10 000 Kč

 

c)       ubytování a stravování pojistného v zahraničí v případě, že z lékařského hlediska není možná přeprava do vlasti

1 000 Kč/1 noc, max. 10 000 Kč

d)      přeprava tělesných ostatků

175 000 Kč

e)       nákup, nebo oprava dioptrických nebo protetických pomůcek

2 500 Kč

f)        ošetření jednoho zubu / celkem za všechny zuby

2 500 Kč, max. 7 500 Kč

g)       náklady na cestu a ubytování jedné blízké osoby v případě hospitalizace pojištěného v zahraničí trvající déle než 10 dnů nepřetržitě

cestovní náklady 25 000 Kč, ubytování 1 000 Kč/1 noc, maximálně 10 000 Kč

h)      náklady na cestu a ubytování jedné blízké osoby v případě hospitalizace pojištěného dítěte ve věku do 15 let v zahraničí; pokud hospitalizace trvá i po termínu předpokládaného ukončení pobytu v zahraničí

cestovní náklady 25 000 Kč, ubytování 1 000 Kč/noc, maximálně 10 000 Kč

Asistenční služby v zahraničí

24 hodin denně dostupný servis při pojistné události v zahraničí

bez limitu

Pojištění zavazadel

Poškození, zničení, odcizení, ztráta zavazadel z toho:

10 000 Kč, max. však 5 000 Kč za 1 věc, spoluúčast 500 Kč

a)       v případě poškození, zničení, odcizení, ztráty pojištěných věcí, které si pojištěný zakoupil během cesty a pobytu je limit pojistného plnění:

5 000 Kč, max. však 2 500 Kč za 1 věc, spoluúčast 500 Kč

b)      v případě odcizení zavazadel z motorového vozidla je limit pojistného plnění

5 000 Kč, max. však 2 500 Kč za 1 věc, spoluúčast 500 Kč

Opožděné dodání zavazadel leteckou společností

Pojistitel uhradí náklady za nákup náhradních oděvů a toaletních potřeb v zahraničí

nad 24 hod. max. 48 hod. – 3 000 Kč

déle než 48 hod. – 9 000 Kč

Poškození, zničení, odcizení, ztráta cestovních dokladů

Pojistitel uhradí náklady na pořízení náhradního cestovního dokladu v zahraničí

10 000 Kč

Pojištění odpovědnosti

a)       újma způsobená člověku na zdraví a při usmrcení

2 500 000 Kč

b)      majetková újma na věci nebo na zvířeti

1 000 000 Kč

c)       jiná majetková újma

500 000 Kč

d)      náklady na advokáta

50 000 Kč

e)       náklady kauce

75 000 Kč, max. 125 000 Kč

Úrazové pojištění

trvalé následky úrazu

180 000 Kč

smrt v důsledku úrazu

90 000 Kč

Pojištění zrušení objednaných služeb

onemocnění, úraz, živelná události, trestný čin

80 % stornopoplatků, max. 12 000 Kč/1 osoba, celkem max. 36 000 Kč

úmrtí pojištěného, úmrtí blízké osoby

100 % stornopoplatku, max. 12 000 Kč/1 osoba, celkem max. 36 000 Kč

Pojištění nevydařené dovolené

NE

 

Pojištění zvýšených nákladů na zpětnou přepravu

NE

 

Pojištění doprovodu

NE

 

Pojištění předčasného návratu a nečerpaných služeb

NE

 

Pojištění cestovních nákladů v případě nepojízdného vozidla

NE

 

Pojištění zpoždění hromadného dopravního prostředku

NE

 

Pojištění opožděného nástupu na zájezd

NE

 

Pojištění nákladů na technickou pomoc při záchranné akci

a)       vyhledávání osoby - pátrání

1 000 000 Kč

b)      vysvobozování

1 000 000 Kč

c)       přeprava

1 000 000 Kč

d)      přeprava tělesných ostatků

1 000 000 Kč

 

img-loader img-loader img-loader