Cestovní pojištění - lyžování

 

Tabulka tarifů a pojistných částek K5S+

Pojištění léčebných výloh 5 000 000,-Kč

Akutní zubní ošetření do výše limitu léčebných výloh

Pojištění asistenčních služeb 5 000 000,-Kč

Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb – max. plnění 5 000 000,-Kč

Součástí pojištění asistenčních služeb jsou:

- náklady na repatriaci pojištěného 5 000 000,-Kč

- náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného 5 000 000,-Kč

- náklady na vyslání opatrovníka 100 000,-Kč

- náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty 100 000,-Kč

- náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování 100 000,-Kč

- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů 100 000,-Kč

- zachraňovací náklady 1 500 000,-Kč

- odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu 100 000,-Kč

- zprostředkování finanční pomoci pojištěnému 100 000,-Kč

- náklady vzniklé zpožděním zavazadel 5 000,-Kč

- náklady vzniklé zpožděním letu 5 000,-Kč

Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu 150 000,-Kč

Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu 300 000,-Kč

Úrazové pojištění - nemocniční odškodné (hospitalizace úraz + nemoc) nesjednáno

Úrazové pojištění – denní odškodné nesjednáno

Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby 5 000 000,-Kč

Připojištění zavazadel 15 000,-Kč

Připojištění zimních sportů ANO

Připojištění nebezpečných sportů NE

Pojištění stornovacích poplatků – 80 % max. však do výše PČ 20 000,-Kč

 

img-loader img-loader img-loader