Aktuální podmínky pro cestování do Chorvatska - leden 2022

 

AKTUÁLNÍ PODMÍNKY CESTOVÁNÍ DO CHORVATSKA A NÁVRATU DO ČR – COVID 19

 

TESTOVANÉ OSOBY

Do Chorvatska mohou vstoupit čeští občané, kterým byl vydán EU COVID certifikát na základě testování (RT - PCR nebo antigenní test) anebo pokud předloží písemné potvrzení, že splňují jednu z následujících podmínek:

 

Negativní výsledek PCR testu (ne staršího 72 hodin od odběru do příjezdu na chorvatské hranice)

Negativní výsledek antigenního testu (ne staršího 48 hodin od odběru do příjezdu na chorvatské hranice). U antigenního testu je nezbytné, aby se jednalo o testovací sadu zveřejněnou ve Společném seznamu Evropské rady a také, aby byl test proveden akreditovanou laboratoří a výsledek obsahoval název výrobce použitého testu a/nebo komerční název testu.

 

OČKOVANÉ OSOBY

Do Chorvatska mohou vstoupit čeští občané, kterým byl vydán EU COVID certifikát na základě očkování anebo pokud předloží písemné potvrzení, že splňují jednu z následujících  podmínek:

  1. Předložení potvrzení ne staršího než 365 dní o očkování proti COVID-19 druhou dávkou některé z vakcín, které se aplikují v členských státech EU (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Gamaleya, Sinopharm) nebo vakcíny, kterou k rychlému užití schválila WHO (Covishield, Covaxin, Sinovac), nebo potvrzení ne staršího než 365 dní o očkování jednou dávkou v případě, že se jedná o očkovací látku, která se podává jen v jedné dávce (Jansen), přičemž od přijetí této jedné dávky uplynulo 14 dní

  2. Potvrzení o očkování první dávkou vakcíny Pfizer, Moderna nebo Gamaleya, s tím, že od očkování musí uběhnout 22 dnů ale ne více jak 42 dnů

  3. Potvrzení o očkování první dávkou vakcíny AstraZeneca, s tím, že od očkování musí uběhnout 22 dnů ale ne více jak 84 dnů

  4. Potvrzení o prodělání nemoci COVID-19 a přijetí první dávky očkovací látky Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Gamaleya nebo Sinopharm rámci osmi měsíců od počátku nemoci s tím, že od očkování do příjezdu na hraniční přechod uběhlo méně jak 365 dnů

 

OSOBY S PRODĚLANÝM COVIDEM

Do Chorvatska mohou vstoupit čeští občané, kterým byl vydán EU COVID certifikát na základě prodělané nemoci COVID-19 anebo pokud předloží písemné potvrzení, že splňují jednu z následujících podmínek:

 

Potvrzení o pozitivním PCR nebo antigenním testu (antigenní test definován v bodě 2), který byl proveden před více jak 11 dni ale ne před více jak 365 dní

Lékařské potvrzení o prodělané nemocí COVID-19

 

DĚTI

Děti mladší 12 let (11,99 let) při vstupu do Chorvatska nemusí splňovat podmínku bezinfekčnosti (nemusí disponovat EU COVID certifikátem, potvrzením o očkování/testování/prodělané nemoci COVID-19). Děti mladší 12 let do Chorvatska mohou vstoupit pakliže jejich rodiče / opatrovníci, kteří s nimi přijeli, jednu z výše uvedených podmínek splňují.

 

PŘÍJEZDOVÝ FORMULÁŘ

Je doporučené, aby všichni přicevstovavší předem vyplnili epidemiologický formulář EnterCroatia, který je dostupný i v české jazykové mutaci.

 

PODMÍNKY NA MÍSTĚ

Během pobytu v Chorvatsku musí přicestovavší osoby dodržovat pravidla stanovená Chorvatským ústavem veřejného zdraví, což zahrnuje především:

omezení kontaktů s jinými osobami na nutné minimum a minimalizovat riziko přenosu viru;

 

POSTUP PŘI NÁKAZE COVIDEM

Úřad veřejného zdraví Chorvatské republiky (Hrvatski zavod za javno zdravstvo) vytvořil plán opatření pro případ výskytu onemocnění COVID-19 u zahraničních turistů. Tento plán je podrobně popsán v samostatném článku COVID 19: Postup při nakažení během pobytu v Chorvatsku.

 

 

PODMÍNKY NÁVRATU DO ČR

Informace o návratu do ČR naleznete v článku Pravidla návratu do České republiky.

 

 

 

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

https://www.mzv.cz/jnp/

 

img-loader img-loader img-loader