Cestovní doklady do Chorvatska

Cestovní doklady do Chorvatska pro děti i dospělé. Jak to je po vstupu Chorvatska do EU?

A)   Zletilí

Do Chorvatska, stejně jako do všech zemí Evropské unie a některých dalších (Švýcarsko, Norsko, …), lze cestovat pouze s občanským průkazem. Cestovní pas tedy být může, ale nemusí. Platnost pasu i občanského průkazu by měla být minimálně do plánovaného ukončení pobytu. Chorvatské velvyslanectví doporučuje platnost 3 měsíce po plánovaném ukončení pobytu.  

B)   Nezletilí

Cestovní doklady do Chorvatska pro děti (nezletilé občany) 0-15 let

Dítě potřebuje na cestu do Chorvatska platný cestovní doklad, tzn. pas nebo občanský průkaz pro děti do 15 let.

Pas dětem může pořídit Zákonný zástupce po předložení :

·         Svého platného OP

·         Rodného listu dítěte

·         Neplatný cestovní pas dítěte (pokud byl vydán)

·         100,- Kč úhrada správního poplatku (platnost dokladu je na 5 let)

·         U podání žádosti je nutná přítomnost dítěte z důvodu pořízení fotografie. U dětí od 12 let se pořizují také otisky prstů.

Soudem určená oprávněná osoba nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc předkládá pravomocné rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče a ověřený souhlas zákonného zástupce.

nebo

Na žádost lze vydat občanský průkaz i občanovi mladšímu 15 let.

 

Vydání občanského průkazu pro děti do 15 let:

·         vydání dokladu žádá zákonný zástupce  a předkládá svůj platný občanský průkaz a rodný list dítěte,

·         osobní účast dítěte je nutná z důvodu pořízení jeho podoby,

·         nevyplňuje se žádost (žádost je vygenerovaná ze systému e-OP),

·         správní poplatek činí 50 Kč,

·         lhůta pro vydání je 30 dnů,

·         platnost dokladu  je 5 let.

Žádost o vydání OP vytiskne pracovník na přepážce, současně pořídí digitalizovanou podobu občana, jemuž bude OP vystaven. 

Chorvatsko respektuje místní pravidla jednotlivých států pro vycestování dětí do 15-ti let. Některé státy mají uzákoněnu povinnost písemného souhlasu zákonných zástupců s cestou dítěte (např. Ukrajina). Jestliže se jedná o malé dítě, které cestuje bez zákonných zástupců a není součástí organizované skupiny, doporučujeme dítě vybavit písemným souhlasem podesaným zákoným zástupcem nejlépe v angličtině, němčině nebo úplně nejlépe v chorvatštině.

Aktuální informace naleznete na stránkách Ministerstva vnitra a Ministerstva zahraničních věcí:

http://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d

http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/chorvatsko/cestovani/documents.html

img-loader img-loader img-loader