Hvar - nejslunnější místo Jadranu

Hvar, jeden z nejkrásnějších ostrovů na světě, je čtvrtým největším ostrovem jadranského souostroví a druhým nejdelším. Je typický nejvyšším počtem hodin slunečního svitu na východním Jadranu (2718 hod/rok)a okolní vody patří k nejprůzračnějším na celém Jadranu.

Středem ostrova se táhne horský hřeben s vrcholem Sveti Nikola (628 m. n. m.), v nejširší oblasti ostrova (10 km široká) se rozkládá Velo polje s nejvyšší hustotou obydlení na ostrově. Ostrov byl znám již v době antiky díky strategické námořní poloze, kulturním a přírodním památkám a literatuře.

Mírné podnebí, teplé zimy a příjemná léta přitahují svou pozornost nejen turistů, ale i vědců či celebrit. Nedílnou součástí krásného Hvaru jsou levandulová pole, olivové háje a vinohrady. Návštěvníky jistě potěší možnost návštěvy místních vinných sklípků s ochutnávkou domácích vín. Díky souladu života místních lidí s přírodou a tradicemi, se zachovala jedinečná kultura a historie ostrova.

Jednou ze zajímavostí a památkou UNESCO je Starigradské polje, kde se zachoval systém dělení zemědělské půdy z dob kolonizace Řeky před 2 500 lety. Hvar má velmi pestrou historii, vystřídalo se zde mnoho rodů vládců z různých koutů světa. Nejdéle tu vládli Benátčané (13.­ - 18. století). Největší rozkvět zažil ostrov v 15. až 17. století s rozvojem písemnictví, umění a architektury. Z této doby pochází většina památek.

Nejkrásnější a nejnavštěvovanější město ostrova, žijící folklorem svých předků, je Hvar. Město s 3 670 obyvateli leží na jihozápadním pobřeží ostrova, kde se také nachází Hvarský přístav. Zabývá se organizovaným cestovním ruchem již přes 140 let. Právem bývá nazýván městem z pohádky, návštěvníky okouzlí krásnou přírodou a bohatou architekturou, zejména renesanční. Oblíbenými turistickými cíli jsou: Františkánský klášter s originálním systémem shromažďování dešťové vody a bohatými uměleckými sbírkami obrazů, plastik, mincí a knih, katedrála sv. Štěpána z 15. století, nejstarší lidové národní divadlo v Evropě apod.

 

img-loader img-loader img-loader