NP Plitvická jezera - první národní park v Chorvatsku

Plitvická jezera jsou tvořena soustavou 16 sladkovodních jezer o rozloze 19,5 ha, propojených řekami s kaskádami a 90 vodopády. Národním parkem se stala v roce 1949, jedná se tedy o nejstarší NP v Chorvatsku, na seznam světového dědictví UNESCO byla zařazena v roce 1979. Plitvická jezera se nachází v oblasti Lika mezi pohořím Mala Kapela a Plješivca v nadmořské výšce 408 – 1208 m. Přes léto voda v jezerech dosahuje až 24°C, v zimě zamrzá.

Podle pověsti jezera vznikla v době, kdy obyvatele soužila velká sucha. Nad obyvateli se slitovala Černá královna a přivolala déšť, který trval několik dní, dokud se nevytvořila jezera. Vápencová propadlina, ve které jezera leží, vznikla před 8 000 lety a neustále se mění. Ke vzniku teras přispívá zejména bakterie žijící v mechu a podporující jeho růst. Označení Plitvická jezera bylo poprvé použito knězem Dominikem Vukasovičem v 18. století. Název vznikl podle říčky Plitvice. Turistům byl park zpřístupněn až v roce 1958. Na jaře 1991 se území stalo místem kruté bitvy v rámci Jugoslávské občanské války.

Plocha parku (295 km2) je ze tří čtvrtin pokryta lesním porostem, 2 km2 vodní plochou a zbytek tvoří louky a selská obydlí. V lesích najdeme převážně buky a jedle, které v části parku vytváří i pralesy. Jezera jsou typická svou křišťálově čistou vodou modrozelené barvy krasového charakteru. Kaskády a vodopády vznikly postupným usazováním vápence, který na některých místech vytvořil zábrany dotvářející celkový ráz krajiny. Vyskytuje se zde 1 267 rostlinných druhů, mnoho z nich vzácných, proto některé louky nejsou turistům zpřístupněny – louky s 42 druhy orchidejí, 16 druhy lilií. Plitvická jezera jsou jedním z mála míst, kde žijí některé původní živočišné druhy. K nejzajímavějším živočichům patří medvěd, vlk, rys, vydra, tchoř a liška. Nejatraktivnějším zvířetem je medvěd hnědý, který se stal i symbolem parku. V korunách stromů můžeme pozorovat přes 120 druhů ptáků.

Plitvická jezera se dělí na horní a dolní část. Horní jezera s dolomitovým podkladem vznikla nakupením travertinových bariér, které díky klimatickým podmínkám a složením půdy neustále narůstají. Najdeme tu nejvýše položené jezero Prošcansko (693 m. n. m.), největší a také nejhlubší jezero Kozjak (81 ha, 46 m hluboké), které je centrálním místem jezerní soustavy se všemi turistickými službami. Jezera jsou propojena nádhernými vodopády, nejznámějším je Sastavci (49 m), největším Veliki slav (78 m).

Dolní jezera leží ve vápencovém kaňonu a vznikla propadem jeskynních stropů. Jsou tvořena 4 jezery: Milanovac, Gavanovac, Kaludjerovac a Novakovica Brod – nejníže položené (503 m. n. m.). V okolní dolních jezer se nachází 20 krasových jeskyní.

Prohlídku parku si návštěvníci mohou zpříjemnit projížďkou vláčkem nebo plavbou lodí.

Otevírací doba parku:

  • leden, únor, březen, listopad, prosinec - od 8 do 16 hod
  • duben, květen, červen, září, říjen - od 8 do 18 hod
  • červenec, srpen - od 7 do 20 hod

Ceník parku:

  • leden, únor, březen, listopad a prosinec - dospělí 55 kn, děti 35 kn, studenti 45 kn
  • duben, květen, červen, září, říjen – dospělí 150 kn, děti 80 kn, studenti 100 kn
  • červenec, srpen do 16:00 hod – dospělí 250 kn, děti 110 kn, studenti 160 kn
  • červenec, srpen po 16:00 hod – dospělí 150 kn, děti 50 kn, studenti 100 kn
img-loader img-loader img-loader