Vodopády na řece Krka

Krka je nejkrásnější a nejpozoruhodnější řekou jadranského přímoří. Pramení jako krasový pramen pod vrchem Krševac u města Kninu. Tok Krky má 73 km a protéká málo osídlenou krasovou oblastí. Žije v ní 18 druhů ryb, z čehož 10 druhů se vyskytuje pouze v této oblasti. Řeka má 4 hlavní přítoky a u města Šibenik ústí do Jaderského moře.

Oblast řeky byla osídlena již v prehistorické době. U města Skradin jsou dodnes pozůstatky antického vodovodu a podél toku je několik zřícenin středověkých tvrzí ze 14. století. K nejvýznamnějším objektům patří zbytky tvrze Ključica u Skradinských vodopádů.

Na celém svém toku vytváří soustavu vodních kaskád, peřejí a vodopádů, které jsou hlavním cílem návštěvníků Národního parku Krka obklopujícího dvě třetiny řeky. Již 9 km od pramene se nachází první ze 7 vodopádů Bilušic, jehož celková výška je 22 metrů a jako jediný není energeticky využíván.

O 2 km dál vytváří Krka Brljanské jezero s vodopádem Brljanem vysokým 15,5 metrů. Na ploše 5,5 kilometru se nachází 3 vodopády tvořené kaskádami. Jedním z nich je také nejvyšší vodopád Manojlovac vysoký 60 metrů, dále Rošnjak a Miljacka. Nedalekému břehu dominuje srbský pravoslavný klášter sv. Archanděla z 15. století, na jehož stěnách visí vzácná umělecká díla ze 17. století. V prostorách kláštera dodnes žijí mniši a funguje zde klášterní škola.

Řeka navazuje 7 km kaňonem lemovaným vysokými skálami. Na jeho konci se nachází jeden z nejatraktivnějších vodopádů, Rošský vodopád vysoký 25,5 metrů. Tok řeky je zde mírný a široký, díky tomu vytváří kromě hlavního vodopádu také řadu nízkých kaskád zvaných Náhrdelník a množství ostrůvků. V okolí vodopádu jsou rozmístěny vodný mlýny, které návštěvníkům přibližují někdejší způsob práce a života.

Dále po proudu najdeme Visovacké jezero s ostrůvkem Visovac, kde se nachází františkánský klášter Matky milosrdné a kostel Panenky Visovacké  z 15. století. Klášter vlastní významnou archeologickou sbírku, sbírku historických církevních rouch a nádob, bohatou knihovnu s množstvím historických rukopisů, vzácných knih a výtisků. Bývá nazýván ostrovem Panny Marie a je významným poutním místem.

Nejznámější a nejkrásnější vodopády Skradinské jsou tvořeny 17 kaskádami. Jedná se o nejnavštěvovanější část NP Krka, která nabízí příjemné prostředí v zelené oáze s odpočinkovými i pohostinskými prostory a otevřeným koupalištěm pod vodopádem. Odtud jsou pořádány výletní plavby k ostrovu Vicov a k Rošskému vodopádu.

Ve městě Skradin řeka vtéká do Prokljanského jezera, ve kterém se mísí sladká a slaná voda a je domovem zvláštních druhů ryb. Z Šibenického zálivu poté ústí průplavem sv. Antonína do moře.

 

img-loader img-loader img-loader