Zavedení palivového příplatku na autobusovou dopravu

Vážení klienti,

s účinností od 25.7.2022 do konce letní sezóny 2022 byla naše cestovní kancelář nucena zavést tzv. palivový příplatek 200 Kč (10 EUR) za osobu cestující autobusovou dopravou. Důvody pro zavedení palivového příplatku jsou výrazné navýšení cen pohonných hmot, navýšení mezd a všeobecná inflace v ČR.  Náš dodavatel přepravních služeb společnost RegioJet promítla tyto drasticky zvýšené náklady do svých cen za přepravu. Část navýšení pokryjeme z naší marže, ale částku 200 Kč/ os. budeme nuceni vybrat před zahájení přepravy od Vás.

Tato částka také koresponduje s našimi všeobecnými obchodními podmínkami, které hovoří o částce právě ve výši 200 Kč/ os. 

Článek II., odst. 6 k prostudování zde: https://www.cilka.cz/files/webfiles/vseobecne-obchodni-podminky-cilka-s-r-o-2021.pdf

Palivový příplatek budete platit v den odjezdu těsně před zahájením autobusové dopravy z Brna nebo Bratislavy do Chorvatska, tzn. klienti, kteří mají objednaný svoz budou platit příplatek až v Brně. Průvodce v autobuse od Vás před zahájením přepravy vybere tuto částku v hotovosti a předá vám příjmový doklad. Mějte, prosím, částku za palivový příplatek připravenu v přesné výši před nastoupením do autobusu. 

Dlouho dobu jsme dělali maximum, abychom udrželi co nejnižší cenu za autobusovou dopravu, ale nyní jsme byli nuceni kapitulovat. Věříme, že v dnešní době je 200 Kč částka snadno akceptovatelná a z celkové ceny služeb nepředstavuje ani zdaleka průměrnou aktuální míru inflace v ČR. Většina naší konkurence má cenu za dopravu vyšší, a současně nedisponuje tak kvalitními autobusy jako jsou ty od RegioJetu. 

Informace k palivovému příplatku odbržíte také v pokynech k odjezdu, které zasíláme vždy týden před odjezdem.  

 

S pozdravem

tým cestovní kanceláře Cílka, s.r.o.

img-loader img-loader img-loader