Korčula - domov Marca Pola

Korčula je skupina ostrovů na jihu Chorvatska, od ostrova Hvar ji odděluje Korčulský průliv, od poloostrova Pelješac Pelješacký průliv. Pobřeží ostrova je velmi členité, část ostrova tvoří hory dosahující výšky přes 500 m. n. m. a velkou část pevniny využívají místní zemědělci k pěstování vinné révy, oliv a ovoce. Podnebí ostrova je celoročně příznivé, proto se ostrov těší zájmu turistů i mimo sezónu.

Ostrov Korčula byl obydlen již v prehistorické době, památky na počátky života byly nalezeny na mnoha místech. Nejstarším nálezem jsou kamenné nože z neolitu na ostrůvku Badija u města Korčula. Nejbohatší a nejlépe prozkoumané naleziště se nachází v jeskyni Vela Spila. V 6. a 5. století př. n. l. ostrov kolonizovali Řekové, kteří jej nazvali Korkyra Melaina – Černá Korkyna podle rozsáhlých lesů černých borovic. V 1. století n. l. převzali vládu Římané a v 7. století se na ostrov dostali Slované – Chorvaté. Brzy založili vlastní stát, který byl prvně knížectvím, poté královstvím. Od 11. do 20. století se tu vystřídalo mnoho vládců a národů, Benátčané, Napoleon, Francie, Anglie a až do konce 1. světové války patřila Korčula k Rakousku. Od r. 1990 je součástí Chorvatska.

Rozvoj turismu začal na Korčule až na konci 19. století. První prospekt o ostrově byl vytištěn ve Vídni r. 1914. Po 2. světové válce začal velký rozvoj moderního turizmu, stavěli se hotely, restaurace, upravovali kempy a pláže. Cestování však mělo pro místní vždy velký význam, narodil se zde ve 13. století známý cestovatel a spisovatel Marco Polo.

Přístavní město Korčula je oblíbeným letoviskem turistů. Patří k nejcennějším městským památkovým rezervacím v Chorvatsku. Dodnes se zachovaly původní hradby ze 14. století se 2 vstupními branami a 4 věžemi. Ve věži Revelin najdeme muzeum hry moreška a nedaleko věže divadlo, kde se konají představení morešky (tradiční rytířské představení). Střed starého města tvoří Strossmayerovo náměstí s goticko-renesanční katedrálou sv. Marka z 16. století s velmi cennou výzdobou interiéru. V sousedním Opatském paláci se nachází opatská klenotnice s významnými liturgickými předměty, obrazy, sochami apod. Ke komplexu historických staveb patří palác Gabrielisů, v němž je městské muzeum s námořními, etnografickými a uměleckými sbírkami. Ve starém městě se také nachází nejstarší korčulský kostel sv. Petra ze 14. století a rodný dům Marca Pola.

Ostrov Korčula má co nabídnout i pro turisty, kteří hledají klidná místa pro relaxaci. Osada Brna nabízí přírodní bahenní koupele v zátoce Istruga, které mají blahodárné účinky na regeneraci kůže a problémy s pohybovým ústrojím. Milovníci vína by neměli vynechat návštěvu vinařské oblasti Čarsko polej u obce Čara. odkud pochází víno pošip, první chráněná značka vína v Chorvatsku a kvalitní olivový olej nebo město Lumbarda, odkud pochází nejen víno grk, ale také mnoho slavných sochařů moderní doby.

img-loader img-loader img-loader