Split - město historie a muzeí

Split, druhé největší město Chorvatska, ležící na Splitském poloostrově je oblíbeným moderním letoviskem a hlavním centrem střední Dalmácie. Jedná se o druhé nejslunnější město Chorvatska a najdeme tu také druhý největší přístav v Chorvatsku.  Jeho hranice tvoří ze severu pohoří Mosor, z východu pohoří Perun a ze severozápadu pohoří Kozjak, které město chrání před vnitrozemskými vlivy.

Původ města sahá do 3. století našeho letopočtu, v této době se zde nacházela řecká, později ilyrská osada Aspalathos, kterou ve 4. století obsadil římský císař Dioklecián. Císař se do Splitu uchýlil k odpočinku po odchodu z funkce a k tomuto účelu si nechal postavit Diokleciánův palác. Město se po jeho smrti dále rozvíjelo uvnitř hradeb paláce a stalo se útočištěm uprchlíků z okolních měst při nájezdech Avarů. V dalších stoletích se rozvíjelo pod vládou uherských a chorvatských králů. V 15 století rozvoj narušila moc Benátské republiky, která splitským obyvatelům velmi omezila práva. V 16. století se Split stal důležitým střediskem chorvatské kultury a humanismu, ale také cílem tureckých nájezdů. V 18. století si obyvatelé od boje na chvíli oddechli pod vládou Francouzů, nedlouho poté se však Split stal ústředním místem boje za národní obrození. Po 1. a 2. světové válce a bojích v rámci Jugoslavie se r. 1993 Split stal součástí samostatného Chorvatska.

Nejvýznamnější památkou Splitu je Diokleciánův palác, který je od r. 1979 zapsán na seznamu kulturního dědictví UNESCO.  Palác je přepychové reprezentační sídlo a zároveň opevněný vojenský tábor. V současnosti se jedná o nejlépe zachovalou antickou stavbu na území Chorvatska. Opevnění je tvořeno hradbami se 3 bránami – Zlatá brána s nejbohatší výzdobou, Stříbrna a Železná. Pod palácem se nachází největší dochovaný římský sklepní prostor na světě, jeho část se využívá jako galerie. V komplexu Diokleciánova paláce najdeme splitskou katedrálu sv. Domninia. Katedrála byla původně císařské mauzoleum, které přestavěli křesťanští obyvatelé po návratu z vyhnanství po požáru vyvolaném Avary. Jedinečným prvkem jsou vyřezávaná vrata s 28 výjevy z Kristova života. Katedrála prošla mnoha přestavbami, proto tu můžeme obdivovat prvky románského, gotického a renesančního stylu.

Ve stejné době jako Diokleciánův palác byl postaven Jupiterův chrám na centrálním náměstí paláce. Před vchodem se nachází sfinga, která byla dovezena na příkaz císaře z Egypta. Chrám nikdy nebyl dostavěn, ale ve středověku prošel přestavbou na křtitelnici sv. Jana, uvnitř jsou zachovány 2 sarkofágy, ve kterých jsou pohřbeni arcibiskup Jan a biskup Vavřinec.

Jedním z neoblíbenějších míst ve městě je pobřežní promenáda Riva.  Pobřeží je tvořeno různorodými prvky, např. vchod do podzemí Diokleciánova paláce či františkánský klášter s kostelem sv. Františka se zajímavou křížovou cestou a jedinečnou knihovnou s výtisky z 16. století. Promenáda je populárním dějištěm kulturních akcí včetně tradičního 10 denního splitského karnevalu.

Split je sídlem několika institucí, z kterých nejvýznamnější je Oceánografický institut. S tím souvisí jedna z velkých turistických atrakcí a to mořské akvárium, kde můžeme spatřit kolem 130 druhů živočichů Jaderského moře včetně žraloka, želvy či krokodýla.

Na své si přijdou i milovníci muzeí, ve Splitu se jich nachází hned několik. Chorvatské námořní muzeum zkoumá, získává a vystavuje artefakty týkající se námořnictví na pobřeží Jaderského moře od pravěku po současnost. Městské muzeum vystavuje exponáty z románského a benátského období a předměty z života v 19. a 20. století. Archeologické muzeum se zabývá vývojem a nálezy z oblasti Jadranu od prehistorických dob do 12. století. Zajímavostí je muzeum sportu, Split je velice sportovně založené město a v muzeu je vystaveno mnoho exponátů spojených se slavnými splitskými sportovci.

img-loader img-loader img-loader